2014-09-08

Tokyo,Japan 004

Okutama,Oume(Kanzan-ji/寒山寺)


Yakumo,Meguro(Mikoshi,神輿)


Gotanda,Shinagawa(Tokyo design center/東京デザインセンター)


Shimomeguro,Meguro(Kaifuku-ji/海福寺)


Sangenjaya,Setagaya


Higashigaoka,Meguro(Higashine Jr.School/東根小学校)


Nozawa,Setagaya


Nozawa,Setagaya


Nozawa,Setagaya(Tsurugakubo Park/鶴が久保公園)


Okutama,Oume(Kanzan-ji/寒山寺)


Higashigaoka,Meguro

〜End〜
Sponsored Link
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...